Consolideren en clean accounting
Laatste update: 09 januari 2020 - 10:08

Consolidatie onder IFRS

Consolideren en Clean Accounting

Ivo ten Hoorn
Alex van Groningen B.V.
Met ingang van 2014 moeten ondernemingen de nieuwe IFRS- regelgeving toepassen met betrekking tot consolidatie. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak en de nodige professionele oordeelsvorming. In deze module krijgt u onder meer inzicht over de nieuwe standaarden, de relevante standaarden en de interactie hiertussen.

Inhoud

Introductie

5 min

Introductie docent

5 min

U kunt nu starten

5 min

Wat gaat u doen?

5 min

IFRS 10 en IFRS 12

5 min

Relevante activiteiten en beschermingsrechten

5 min

Zeggenschap en invloed van betekenis

5 min

Korte samenvatting

5 min

Een paar vragen bij les 2

5 min

Zeggenschap en control

5 min

Joint operation en joint venture

5 min

Verschillen tussen Dutch Gaap en IFRS

5 min

Een paar vragen bij les 3

5 min

Introductie toets

5 min
AANGEBODEN DOOR

Ivo ten Hoorn

Alex van Groningen B.V.

Ivo ten Hoorn is sinds 2009 verbonden aan het opleidingsinstituut Alex van Groningen. Ivo beheert de opleidingen binnen Alex van Groningen en is in die rol verantwoordelijk voor zowel de klassikale programma's als de E-learning Academy.