Samenstellen in het MKB
Laatste update: 16 januari 2020 - 11:17

Externe Verslaggeving Basis

Samenstellen in MKB

Ivo ten Hoorn
Alex van Groningen B.V.
De externe verslaggeving voor kleine BV's wijzigt ingrijpend. Een van de wijzigingen die het meest in het oog springt is de introductie van een nieuwe categorie rechtspersonen: micro-ondernemingen. Het ministerie heeft in de Memorie van Toelichting laten weten dat het totale aantal BV’s in Nederland voor 94% uit deze micro-ondernemingen bestaat. Het aantal overige voorschriften op het gebied van Externe Verslaggeving neemt ook nog steeds toe. Deze veranderingen hebben gevolgen voor uw samenstelpraktijk.

Inhoud

Introductie

5 min

Introductie docenten

5 min

U kunt nu starten

5 min

Introductie externe verslaggeving

5 min

Externe verslaggeving algemeen

5 min

Boek 2, titel 9 richtlijnen van de Raad

5 min

Artikel 384; waarderingsgrondslag

5 min

Actuele kostprijs

5 min

Een paar vragen

5 min

Micro-entiteit, controlegrenzen en consolidatiekring

5 min

Micro-entiteit

5 min

Controlegrenzen

5 min

Consolidatiekring

5 min

Een paar vragen

5 min

Termijnen, foutherstel en continuïteit

5 min

Termijn van deponeren en materiële fout

5 min

Foutherstel ná deponeren

5 min

Gerede twijfel aan continuïteit

5 min

Een paar vragen

5 min

Samenvatting

5 min

Introductie toets

5 min
AANGEBODEN DOOR

Ivo ten Hoorn

Alex van Groningen B.V.

Ivo ten Hoorn is sinds 2009 verbonden aan het opleidingsinstituut Alex van Groningen. Ivo beheert de opleidingen binnen Alex van Groningen en is in die rol verantwoordelijk voor zowel de klassikale programma's als de E-learning Academy.