Samenstellen in het MKB
Laatste update: 16 januari 2020 - 11:17

VGBA

Samenstellen in MKB

Ivo ten Hoorn
Alex van Groningen B.V.
De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 'VGBA' geeft de accountant een handvat bij het oplossen van ethische dilemma's. Het uitgangspunt van de VGBA is dat een accountant optreedt in het algemeen belang en daarin zijn verantwoordelijkheid neemt.De VGBA heeft een wettelijke status, wat betekent dat alle accountants die in het register bij het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) ingeschreven zijn de VGBA als handvat moeten hanteren. De invalshoek daarbij is de uitvoering van professionele dienstverlening. Met andere woorden: alle activiteiten waarbij een accountant zijn kennis en vakbekwaamheid aanwendt. Het maakt niet uit of dit in zakelijke of privésfeer plaatsvindt.

Inhoud

Introductie

5 min

Introductie docenten

5 min

U kunt nu starten

5 min

Kwaliteit en het beroep

5 min

Wet op het accountantsberoep

5 min

Het accountantsberoep is wettelijk geregeld

5 min

Wetten, verordeningen en nadere voorschriften

5 min

WWFT

5 min

Een paar vragen

5 min

Het belang van identificatie en verificatie

5 min

Richtsnoeren identificatie en verificatie van persoonsgegevens

5 min

Verscherpt cliëntonderzoek

5 min

Meldingsplicht

5 min

Een paar vragen

5 min

Ethische codes

5 min

Ethische beginselen

5 min

Fundamentele beginselen

5 min

Voorbeeld van de accountant als penningmeester

5 min

Professionele oordeelsvorming

5 min

BEZIV

5 min

Maatregel

5 min

Een paar vragen

5 min

Samenvatting

10 min

Introductie toets

5 min
AANGEBODEN DOOR

Ivo ten Hoorn

Alex van Groningen B.V.

Ivo ten Hoorn is sinds 2009 verbonden aan het opleidingsinstituut Alex van Groningen. Ivo beheert de opleidingen binnen Alex van Groningen en is in die rol verantwoordelijk voor zowel de klassikale programma's als de E-learning Academy.