Samenstellen in het MKB
Laatste update: 16 januari 2020 - 11:18

NVKS

Samenstellen in MKB

Ivo ten Hoorn
Alex van Groningen B.V.
Voor u als accountant is kwaliteit zeer belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 zijn de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen in werking getreden. Wat houden deze voorschriften precies in, wat moet u doen en wat is voor u als accountant relevant?

Inhoud

Introductie

5 min

Introductie docent

5 min

U kunt nu starten

5 min

Introductie nadere voorschriften kwaliteitssystemen

5 min

Wat doen de NVKS?

10 min

Beroepsregels

5 min

Een paar vragen

5 min

Kwaliteit en NVKS

5 min

Definitie van kwaliteit

5 min

Kwaliteitsvereisten

5 min

Waarom kwaliteit

5 min

Een paar vragen

5 min

Wat is er nieuw?

5 min

Vervanging en vernieuwing

5 min

Kantoororganisatorische risico's

5 min

Vereisten aan kwaliteitssystemen

5 min

Een paar vragen

5 min

Wie is verantwoordelijk

5 min

Kwaliteitsbepaler versus kwaliteitsmanager

5 min

Escapes

5 min

B-labels

5 min

Schaalbaarheid en regelgeving

5 min

Verplicht regime

5 min

Samenvatting

5 min

Introductie toets

5 min
AANGEBODEN DOOR

Ivo ten Hoorn

Alex van Groningen B.V.

Ivo ten Hoorn is sinds 2009 verbonden aan het opleidingsinstituut Alex van Groningen. Ivo beheert de opleidingen binnen Alex van Groningen en is in die rol verantwoordelijk voor zowel de klassikale programma's als de E-learning Academy.